Βυζαντινή μουσική

Η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής λειτουργεί απ’ αρχής στο Ωδείο Φλώρινας.

Σκοπός της Σχολής είναι να καταστήσει τους σπουδαστές της κατηρτισμένους λειτουργούς του ιερού αναλογίου και δη Πτυχιούχους και Διπλωματούχους καθηγητές, που θα πλαισιώσουν τις εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής και θα μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές τη Θεία του Δαμασκηνού Τέχνη και Επιστήμη.

Πιο συγκεκριμένα οι σπουδαστές κατά τα έτη σπουδών διδάσκονται:

  1. 5 έτη θεωρία και πράξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, για την απόκτηση Πτυχίου

  2. 2 επιπλέον έτη σπουδών για την απόκτηση Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων διδάσκονται:

  1. Από το 1ο έτος και για 2 χρόνια Υμνολογία, Λειτουργική και Τυπικό.

  2. Από το 2ο έτος και για 3 χρόνια, θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής με τα αντίστοιχα σολφέζ.

  3. Στο 3ο έτος διδάσκονται το μάθημα της Ιστορίας της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

  4. Στο Ωδείο μας εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων που ορίζει το Υπουργείο για τη Βυζαντινή μουσική, από το 3ο έτος σπουδών και για 2 χρόνια οι σπουδαστές διδάσκονται Ορθοφωνία (αναπνοές – άρθρωση – ηχεία), για καλύτερη φωνητική απόδοση.

  5. Από το 3ο έτος ή αν κρίνουν οι καθηγητές και νωρίτερα, οι σπουδαστές εντάσσονται στη συγκροτημένη και ιστορική Βυζαντινή χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλώρινας, προκειμένου να μυηθούν στη χορωδιακή ερμηνεία των ύμνων και στη Διεύθυνση Βυζαντινού Χορού.

  6. Στο 5ο έτος σπουδών διδάσκονται τη Μεταφορά από τη Βυζαντινή στην Ευρωπαϊκή Μουσική και το αντίθετο, κανόνες ορθογραφίας της Παρασημαντικής Σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής, όπως και το μάθημα της Μετρικής εν εκτάσει (Ρυθμικοί Πόδες, Συνεπτυγμένος Ρυθμός κ.λ.π.).

Τέλος, καλό είναι οι σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής κατά τα έτη σπουδών τους να παρακολουθήσουν μαθήματα σε κάποιο παραδοσιακό όργανο, όπου είναι ενδεδειγμένη η εφαρμογή της Βυζαντινής Μουσικής και το θεωρητικό της σύστημα.