Σύνολα Ωδείου

Μαθητική ορχήστρα
Παιδική ορχήστρα εγχόρδων
Κιθαριστικά σύνολα
Μικτή χορωδία
Παιδική χορωδία
Σύνολα μοντέρνου και παραδοσιακού τμήματος
Διδασκαλία - Επιμέλεια: Κωστίδης Σωτήριος, Τσώτσος Ιωάννης
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Διδασκαλία - Διεύθυνση :Βασίλειος Δόντσιος: