Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Διδάσκει: 
Ηλεκτρική κιθάρα
Ακουστική κιθάρα
Ηλεκτρικό μπάσο
Μπουζούκι
Τζουράς
Υποχρεωτικά μαθήματα