Συναυλία μουσικής δωματίου με τριο από την Αλβανία

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 4 Ιούνιος, 2005 - 21:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2004-2005

Φωτογραφίες εκδήλωσης