Συναυλία εκπαιδευτικού προγράμματος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 28 Νοέμβριος, 2010 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2010-2011

Φωτογραφίες εκδήλωσης