ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 9 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2019-2020

Φωτογραφίες εκδήλωσης