ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 9 Μάιος, 2015 (All day)
Σεμινάριο Βιολιού
με τον 
Δημήτρη Χανδράκη
 
Σεμινάριο όμποε 
με τον 
Κωστή Χασιώτη
 
 
Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαϊου 2015
 
Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Ωδείου Φλώρινας 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2014-2015

Φωτογραφίες εκδήλωσης