Ανοιχτό Σεμινάριο αφρικάνικων κρουστών. Όλα είναι ρυθμός.

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 23 Μάιος, 2015 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2014-2015

Φωτογραφίες εκδήλωσης