Μαθητική συναυλία

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 13 Μάιος, 2001 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2000-2001

Φωτογραφίες εκδήλωσης