Μαθητική συναυλία τμημάτων μουσικής προπαιδείας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 9 Ιούνιος, 2003 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2002-2003

Φωτογραφίες εκδήλωσης