Μαθητική συναυλία παραρτήματος Αμυνταίου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Ιούνιος, 2003 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2002-2003

Φωτογραφίες εκδήλωσης