Συναυλία τμημάτων μουσικής προπαιδείας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 18 Ιούνιος, 2004 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2003-2004

Φωτογραφίες εκδήλωσης