Συναυλία μαθητών πιάνου

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 10 Μάρτιος, 2007 - 18:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2006-2007

Φωτογραφίες εκδήλωσης