Μαθητική συναυλία βιολιού

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 23 Ιανουάριος, 2010 (All day)
Ακαδημαϊκό έτος: 
2009-2010

Φωτογραφίες εκδήλωσης