Μαθητική συναυλία τμημάτων μουσικής προπαιδείας

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 5 Ιούνιος, 2010 - 18:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2009-2010

Φωτογραφίες εκδήλωσης