13η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Μάιος, 2014 - 20:30

13η   Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Τρίτη 20 Μαΐου 2014,  8:30 μ.μ.

Μικρή Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου

 

 

 

D.Milhaud                                         Petit concert

                                                               Βασίλης Γεωργίου, κλαρινέτο (1Κ)

                                                               της τάξης του κ. Θάνου Σιδέρη

 

 

Μέθοδος κιθάρας                              Χάρτινο το φεγγαράκι

                                               Μάριος Βάσιος, κιθάρα (1Π)

                                                      της τάξης του κ. Β.Καραμπέτσου

 

 

J.Offenbach                                       Can - Can

                                               Χρίστος Δούκας, κιθάρα (1Π)

                                                                της τάξης του κ. Β.Καραμπέτσου

 

 

Μ.Θεοδωράκης                                 Το τρένο

                                               Αντώνης Προδρομίδης, κιθάρα (1Π)

                                                      της τάξης του κ. Β.Καραμπέτσου

 

 

Z.Lebina                                             Το αστεράκι

                                               Γιώργος Πέσιος, φλογέρα  (1Ε)

                                               της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

A.Krein                                              Παραμύθι

                                               Ηλιάνα Μπόικου, φλογέρα  (1Ε)

                                                                της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

D.Kabalevski                                     Novellette από τη συλλογή «κομμάτια για παιδιά»  

                                                    Βάσω Μαρκοπούλου, πιάνο  (ΥΚ)

                                                    της τάξης του κ. Ε. Καρύδη

 

 

 

 

C.M.v.Weber                                     Ο χορός των κυνηγών

                                               Ζωή Μαντουλίδου, βιολί (3Π)

                                               της τάξης του κ. Γ.Ζαχαρούδη

 

 

L.v.Beethoven                                    Adagio

                                               Αναστασία Αλεξοπούλου, όμποε (2Π)

                                                      της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

H.v.Gael                                             Η φωνή της καρδιάς

                                                               Λευτέρης Σβάρνας, πιάνο (1Κ)

                                                               της τάξης της κ. Χ. Κατσαρού

 

 

P.I.Tchaikovsky                                Τραγούδια χωρίς λόγια

                                               Μαρία Μπεσίκα, όμποε (1Κ)

                                                      της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

A.Vivaldi                                           Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε σολ μείζονα

                                           3ο μέρος Allegro

   Ειρήνη Τρικιλίδου, βιολί (2Κ)

                                                      της τάξης του κ. Γ.Ζαχαρούδη

                                       

 

 R.Gruber                                          Ντουέτο για 2 όμποε αρ. 38 

                                                               Allegro

                                                               Moderato

                                                               Αναστασία Αλεξοπούλου, όμποε (2Π)

                                               κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

P.I.Tchaikovsky                                 Η λίμνη των κύκνων

Ντουέτο για 2 όμποε και πιάνο

    Μαρία Μπεσίκα, όμποε (1Κ)

    κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

 

G.Pugnani-F.Kreisler                        Tempo di Minuetto

                                                    Παναγιώτα Αθανασίου, βιολί  (3Μ)

                                                                της τάξης του κ. Γ.Ζαχαρούδη

 

 

Την τάξη όμποε και φλογέρας συνοδεύει στο πιάνο ο κ. Ερωτόκριτος Καρύδης

Τις τάξεις βιολιού και κλαρινέτου συνοδεύει στο πιάνο ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2013-2014

Φωτογραφίες εκδήλωσης