25η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Δεκέμβριος, 2016 - 20:00

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

M.Carcassi                                          Allegro

                                                             Στέφανος Κοκαρόπουλος, κιθάρα (2Π)

                                                             της τάξης της κ. Ε. Τσιλιπάκου

 

Cl. de Sermisy                                    Tant que vivray

                                                             Πασιά Χριστίνα, φλογέρα (1Ε)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

F.Carulli                                            Σπουδή σε Λα ελάσσονα

                                                             Βασιλική Πουγαρίδου, κιθάρα (2Π)

                                                             της τάξης της κ. Ε. Τσιλιπάκου

 

 

J.L.Krebs                                           Bourrèe

                                                             Μαριάννα Κάλφα, φλογέρα (2Ε)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

F.Carulli                                             Σπουδή σε Ντο μείζονα

                                                             Γιώργος Πουγαρίδης, κιθάρα (2Π)

                                                             της τάξης της κ. Ε. Τσιλιπάκου

 

Anonymus                                         Παραδοσιακό Ρώσικο κομμάτι

                                                             Γιώργος Πέσσιος, όμποε (1Π)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

J.K.Mertz                                           Adagio

                                                             Παρασκευή Μαρίνη, κιθάρα (2Π)

                                                             της τάξης της κ. Ε. Τσιλιπάκου

 

Stankevich                                         Σπουδή αρ. 21

                                                             Βαρβάρα Οικονόμου, φλογέρα (2Ε)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

L.McKennitt                                         Το τανγκό της Νεφέλης

                                                             Δήμητρα Παντελίδου, φλογέρα (2Ε)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

F.X.Gruber                                        Άγια Νύχτα

                                                             Βαγγέλης Πολατίδης, τρομπέτα (2Π)

                                                             της τάξης του κ. Α. Βαλκάνη

 

Από τη μέθοδο “Rose”                      Παιδικό Rondo

                                                             Ευγενία Δρόσου, πιάνο (2Π)

                                                             της τάξης του κ. Ε. Καρύδη

 

R.Valentine                                        Σονάτα αρ. 8 σε Σολ μείζονα

                                                             Ελευθερία Ρασπόπτση, φλογέρα (3Ε)

                                                             της τάξης της κ. Γ. Κόπτεβα-Κωτοπούλου

 

F.Carulli                                             Σπουδή σε Μι ελάσσονα

                                                             Μελίνα Τσουρλίνη, κιθάρα (3Π)

                                                             της τάξης της κ. Ε. Τσιλιπάκου

 

D.Fortea                                             Estudio poetico

                                                             Στέργιος Μιχαηλίδης, κιθάρα (2Μ)

                                                             της τάξης της κ. Δ. Καλεγιώργη

 

Τις φλογέρες και το όμποε συνοδεύει στο πιάνο ο κ. Ερωτόκριτος Καρύδης

 

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2016-2017

Φωτογραφίες εκδήλωσης