Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Τάξης κ. Μαρίας Καραγιάννη

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 27 Ιούνιος, 2019 - 17:00

A. Vivaldi                      Κονσέρτο για βιολί σε Σολ μείζονα, op. 3,

 No.3 Allegro

Γραφάκου Αγγελική, (2Κ)

 

 

A. Vivaldi                      Κονσέρτο για βιολί σε Λα ελάσσονα, op. 3,

No.6 Allegro

Ντίτουρα Άννα, (3Κ)

 

 

A. Vivaldi                      Κονσέρτο για βιολί σε Λα ελάσσονα, op. 3,

                             No.6 Presto

Κολεβάντση Παρασκευή, (1Μ)

 

 

J. S. Bach                      Κονσέρτο για δύο βιολιά, σε ρε ελάσσονα

Vivace

Μαντουλίδου Ζωή(2Μ),Κίζας Γιάννης(2Μ)

 

 

J. Haydn                       Κονσέρτο για βιολί σε Σολ μείζονα, Hob. VIIa: 4

Allegro Moderato

Κίζας Γιάννης,(2Μ)

 

 

A. Locatelli                    Capriccio No. 3

Τρικιλίδου Ειρήνη, Βιολί (1Α)

 

 

 

 

 

 

 

 

W. A. Mozart                Κονσέρτο για βιολί σε Ρε μείζονα, No.2, K.V. 211

Allegro Moderato

Μαντουλίδου Ζωή, (2Μ)

 

 

W. A. Mozart                Κονσέρτο για βιολί σε Σολ μείζονα, No.3,

K.V. 216 Allegro

Αθανασίου Γιώργος, ( 3Α )

 

 

 

W. A. Mozart                Κονσέρτο για βιολί σε Ρε μείζονα, No.4, K.V. 218

Allegro

Αθανασίου Παναγιώτα, ( 3Α )

 

 

Μ. Bruch                       Κονσέρτο για βιολί σε Σολ ελάσσονα Allegro

Ειρήνη Τρικιλίδου,( 1Α )

 

 

                                

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης