51η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος, 2020 - 19:30

Μέθοδος Hal Leonard                       Tambourine Tune

                                                           Lets Get Silly!

                                                               Μάριος Γαζέας, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

 

Μέθοδος Hal Leonard                      Sea Song

                                                           Night Shadows

                                                               Αναστασία Αποστολίδου, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

 

Μέθοδος Alfred’s Piano                     Candy Apple Strut

                                                               Θεοδώρα Κετσετζή, πιάνο (2Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

 

Μέθοδος Hal Leonard                      A Little Latin

                                                           Stompin

                                                               Χρήστος Παληογιάννης, πιάνο (2Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

 

J. Haydn                                             Serenade

                                                               Δήμητρα Παντελίδου ,όμποε (1Π)

                                                               της τάξης της κ. Γ.Κόπτεβα

 

 

Μέθοδος Hal Leonard                      Allouette

                                                               Αφροδίτη Οικονόμου, πιάνο (4Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

 

F. Chopin                                           Mazurka Op7, Nr1

                                                             Παναγιώτης Τρικιλίδης , πιάνο (1Μ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη  

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2019-2020

Φωτογραφίες εκδήλωσης