2005-2006

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Δινάκης Πέτρος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Λούστα Βιολέττα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Μαυρόπουλος Παύλος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ξανθοπούλου Ανθούσα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Δάνης Ιωάννης – Νέαρχος

Δίπλωμα Σύνθεσης

ΑΡΙΣΤΑ

Ρίστα Πέτρου

Παπατζελίδης Στέφανος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Βαρσαμάκη Χρυσούλα

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Διδασκάλου Αντρέεα – Μιρέλα

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ζωγράφου Πετρίνα

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Κατσιλάκη Χαρίκλεια

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Σουλιώτης Παναγιώτης

Πτυχίο Αντίστιξης

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: